‎10 sự kiện tiêu biểu ngành Y tế năm 2012

Bộ Y tế vừa công bố 10 sự kiện nổi bật nhất liên quan đến các hoạt động của ngành trong năm 2012.
1. Chính phủ ban hành Nghị định số 63/2012/NĐ-CP ngày 31/8/2012 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế.
Đây là Nghị định được ban hành kiện toàn chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế sớm nhất trong các bộ, ngành trung ương. Theo Nghị định 63, Vụ Truyền thông và Thi đua, khen thưởng, Cục Công nghệ thông tin được thành lập mới; nâng cấp Vụ Y học cổ truyền thành Cục Quản lý Y dược cổ truyền và Vụ Khoa học và Đào tạo thành Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo.
2. Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 22/11/2012 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế giai đoạn 2012-2020, và xây dựng trình Thủ tướng Chính phủ Đề án thực hiện lộ trình tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân giai đoạn 2012-2015 và 2020.
3. Chính phủ ban hành Nghị định số 85/2012/NĐ-CP ngày 15/10/2012 về cơ chế tài chính của đơn vị sự nghiệp y tế công lập; liên Bộ Y tế và Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư liên tịch số 04/2012/TTLT-BYT-BTC, theo đó điều chỉnh giá 470/3.000 dịch vụ y tế, lần đầu tiên sau 18 năm triển khai áp dụng.
4. Quốc hội ban hành Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá.
5. Bộ Y tế lần đầu tiên tổ chức Hội nghị của Tổ chức Y tế giới khu vực Tây Thái Bình Dương lần thứ 63 tại Việt Nam. Giám đốc Tổ chức Y tế thế giới đánh giá đây là hội nghị thành công và ấn tượng nhất.

6. Thủ tướng Chính phủ ký quyết định số 730/QĐ-TTg ngày 19/6/2012 về việc lấy ngày 2/7 hàng năm là “Ngày Vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân”. Ngày này 47 năm về trước (ngày 19/6/1965), Bác Hồ đã phát động phong trào vệ sinh yêu nước.
7. Bộ Y tế đã hoàn thành xây dựng Đề án giảm quá tải bệnh viện và bước đầu thực hiện quyết liệt các giải pháp nhằm giảm quá tải, tăng cường chất lượng khám chữa bệnh cho nhân dân, điển hình là việc hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng Bệnh viện K Trung ương (cơ sở Tân Triều), Bệnh viện Nội tiết (tại Tứ Hiệp, Thanh Trì) và khởi công Trung tâm Ung bướu bệnh viện Chợ Rẫy TP Hồ Chí Minh.
8. Bộ Y tế đã tiến hành kiểm soát tốt các dịch bệnh mới nổi, đặc biệt đã phát hiện ra căn nguyên và khống chế thành công bệnh “lạ” viêm da dày sừng bàn tay, bàn chân ở huyện Ba Tơ, Quảng Ngãi. Đây cũng là loại bệnh lần đầu tiên xuất hiện ở Việt Nam.
9. Bộ Y tế ban hành Đề án “Người Việt Nam ưu tiên dùng thuốc Việt Nam” nhằm hưởng ứng cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” do Bộ Chính trị phát động.
10. Lần đầu tiên dân số Việt Nam đạt ngưỡng “Dân số vàng”, tổ chức thành công Liên hoan Tuyên truyền viên dân số toàn quốc năm 2012.

 

Tin tức khác