Mã: URIT810
hương pháp phân tích: Động lực học, điểm cuối, phi tuyến tính, mẫu thử trống, que thử trống. Nguồn sáng: Halogen 6V/10W. Dãy sóng dài: 300~800nm. Dãy trắc quang học: -0.3~3.0 Abs... ...

Call: 0988.557.229