Dự án của chúng tôi

Dự án Máy siêu âm 4D và máy lưu huyết não tại bệnh viện đa khoa Lạng Giang, Vĩnh Phúc
Nội dung dự án: Công ty TNHH thiết bị y tế Japanka đầu tư các hệ thống:
Máy siêu âm 4D (model: CHISON IVIS 60 LIVE)và máy lưu huyết não kts  (model: CBS-USB Module)
Giá trị đầu tư: 880.000.000 VNĐ
Thời gian liên kết dự án: 5 năm
Thời gian bắt đầu triển khai: 21/9/2009
New layer...

trung cấp y trung cap duoc bảo hộ lao động in hoa don gtgt may toan dac may thuy binh laser may do khoang cach laser bơm pentax bơm chìm giếng khoan si ao thun ao thun bo si bo si ao thun gia re máy đá viên