Mã: MS5000C
Hàn hình hiển thị theo dõi tình trạng bệnh nhân MS 5000C ...

Call: 0988.557.229

Mã: MS8000
Màn hình theo dõi thông tin, tình trạng bện nhân, Màn LCD hiển thị rõ nét ...

Call: 0988.557.229

Mã: M1720
Monitor theo dõi sản phụ và thai nhi là hệ thống theo dõi bệnh nhân hoàn thiện, có thể theo dõi quá trình mMonitor theo dõi sản phụ và thai nhi là hệ thống theo dõi bệnh nhân hoàn thiện ... ...

Call: 0988.557.229