Mã: TCD-I
Cấu hình bao gồm : + 01 Thân máy chính + 01 Bộ phần mềm TCD tiếng Anh + 01 Đầu dò 2MHz PW (Doppler xung) + 01 Đầu dò 4MHz CW (Doppler liên tục) + 01 Bộ máy vi tính cấu hình cao + 01 Máy in phun màu + 01 Xe đẩy chuyên dụng chính hãng + 01 Phụ kiện tiêu chuẩn kèm theo + 01 Sách hướng dẫn sử dụng Tiếng Anh, Tiếng Việt ...

Call: 0988.557.229

Mã: CBSUSB
CBS – USB Module là hệ thống lưu huyết não nhỏ gọn và mạnh mẽ, được đặc trưng bởi chất lượng Doppler của máy và nhiều tương thích, linh hoạt và hoạt động theo kiểu mô-đun... ...

Call: 0988.557.229