Links Exchange

Tạo liên kết trao đổi

Cảm ơn bạn đã trao đổi liên kết với Japanka. Xin vui lòng thêm mã liên kết phía dưới vào trang web của bạn đầu tiên, sau đó điền vào mẫu dưới đây, bạn phải chọn chính xác mục liên kết mà bạn muốn đặt liên kết của bạn, chúng tôi sẽ kiểm tra và phản hồi trong 72 giờ.


Mã liên kết của Japanka
Thông tin liên kết của bạn
Tên website (*)
URL website(*)
Url hiển thị link của chúng tôi (*)
Mô tả site của bạn (*)
Danh mục (*)
Email của bạn (*)
 
 
(*) Các trường đánh dấu * là bắt buộc.