Japanka lắp đặt hệ thống Doppler xuyên sọ cho bệnh viện đại học kỹ thuật y tế Hải Dương

 Việc sử dụng TCD có ưu điểm là đánh giá được tình trạng chức năng của các mạch máu não; hơn nữa đây là phương pháp không nguy hại, rẻ tiền, có thể tiến hành kỹ thuật để theo dõi bệnh nhân nhiều lần, có thể làm ngay tại giường cho bệnh nhân (đặc biệt là bệnh nhân cấp cứu và bệnh nhân phẫu thuật). Cũng có người cho rằng máy TCD là một ống nghe để phát hiện các bệnh trong não (TCD is a stethoscope for the brain). Do đó việc ứng dụng phối hợp các phương tiện chẩn đoán không nguy hại (TCD, Duplex scanner, CT — scanner, MRI, MRA) và có nguy hại (chụp mạch, DSA) sẽ cho biết toàn bộ tình hình các mạch máu trong sọ và ngoài sọ cả về chức năng và hình thái.hệ thống máy TCD-I hình ảnh máy Doppler xuyên sọ phòng khám lưu huyết não

Tin tức khác