Hóa chất dùng cho máy huyết học

Mã SP: HCHH

Call: 0988.557.229

DILUENT (20L)

DETERGENT (20L)

LYSE (0.5L)

Hóa chất dùng cho máy huyết học

Hóa chất dùng cho máy huyết học

Sản phẩm liên quan